Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com
 • Thủ tục gửi bán tài sản đấu giá

  1. Các giấy tờ về quyền sở hữu

  a. Đối với động sản: giấy chủ quyền xe gắ máy, mô-tô, ô-tô, tàu, thuyền, …; tờ khai hàng hóa nhập khẩu, giấy phép vận hành (đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng).

  b. Đối với bất động sản: giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên lai nộp thuế trước bạ, biên lai thu tiền sử dụng đất, họa đồ hiện trạng nhà đất.v. v.

  2. Bản liệt kê mô tả chi tiết kèm theo tài sản bán đấu giá (theo mẫu).

  3. Biên bản định giá tài sản của hội đồng định giá (nếu có).

  4. Quyết định bán tài sản (nếu có).

  Riêng đối với tài sản của cơ quan thi hành án dân sự còn phải kèm theo các văn bản sau đây:

  – Bản án hoặc quyết định của Tòa án kê biên tài sản để thi hành án.

  – Quyết định thi hành án.

  – Quyết định cưỡng chế thi hành án (nếu có).

  – Quyết định kê biên tài sản bán đấu giá của Chấp hành viên.

  – Biên bản định giá tài sản.

  – Quyết định bán tài sản để thi hành án.

  – Quyết định giải tỏa tài sản thế chấp (nếu có).

  – Các giấy tờ liên quan khác.

   

  2. Thủ tục mua tài sản đấu giá

  a. Điều kiện của người tham gia đấu giá

  – Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự (từ 18 tuổi trở lên), không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (theo quy định từ điều 23 đến điều 25 Bộ luật dân sự).

  – Tổ chức đủ tư cách pháp nhân (điều 94 Bộ luật ddân sự).

  b. Những người sau đây không được tham gia đấu giá:

  – Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

  – Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

  – Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, cha ,mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.

  – Những người trực tiếp thực hiện việc giám định tài sản bán đấu giá, cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.

  c. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

  Người muốn tham gia đấu giá tài sản phải đăng ký mua chậm nhất là 2 ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá và phải nộp trước khoản tiền bằng 1% giá khởi điểm. Trong trường hợp mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào tiền mua, nếu không mua được thì khoản tiền đặt trước này được Trung tâm trả lại ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc. Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng sau đó không tham gia đấu giá thì khoản tiền đặt trước đó nộp vào ngân sách Nhà nước (trừ trường hợp bất khả kháng )

  d. Tổ chức bán đấu giá

  Sau khi hết thời hạn đăng ký mua tài sản đấu giá, tài sản có ít nhất 2 khách hàng đăng ký mua thì Trung tâm sẽ tổ chức bán đấu giá. Quý khách hàng sẽ được Trung tâm gởi giấy mời tham gia đấu giá trong đó quy định rõ thời gian, địa điểm bán đấu giá, và khách hàng phải mang theo số tiền 10% giá khởi điểm để Trung tâm kiểm tra trước khi bán đấu giá và nộp ngay nếu mua được tài sản (để hạn chế khách hàng bỏ mua sau khi đấu giá thành). Cuộc bán đấu giá được tổ chức công khai và khách hàng phải trả từ giá khởi điểm trở lên, người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất.

  e. Giao tài sản bán đấu giá cho người mua

  Tài sản bán đấu giá sẽ được Trung tâm phối hợp với bên ủy quyền giao cho người mua trong thời hạn 07 ngày sau khi người mua nộp đủ tiền (đối với động sản) hoặc sau 30 ngày (đối với bất động sản) trừ trường phải cưỡng chế thi hành án.

  f. Chuyển quyền sở hữu cho người mua

  Đối với tài sản phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, Trung tâm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản là 15 ngày, đối với bất động sản là 30 ngày, trừ trường hợp có sự thoả thuận khác.


Có thể bạn quan tâm