Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com

Kết quả tìm kiếm

 • Thông báo đấu giá Tài sản thi hành án

  Thông báo đấu giá Tài sản thi hành án

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá Tài sản thi hành án là Quyền sở hữu ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở của bà Lê Thị Thúy Phượng thuộc tờ bản đồ số 20, thửa đất số 34 tại thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 • Thông báo đấu giá

  Thông báo đấu giá

  Công ty đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 1190, tờ bản đồ số 04, diện tích 150 m2, tại địa chỉ Thôn An Lạc 2, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AN 297764 do UBND Huyện Phù Mỹ cấp ngày 01/10/2009 mang tên Bà Lê Thị Bích Hạnh.

 • Thông báo đấu giá tài sản xử lý vi phạm hành chính

  Thông báo đấu giá tài sản xử lý vi phạm hành chính

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản vi phạm hành chính của Cục Quản lý thị trường.

 • Thông báo đấu giá

  Thông báo đấu giá

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản bảo đảm là toàn bộ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Văn Duy và bà Nguyễn Thị Nương.

 • Thông báo đấu giá Tài sản thi hành án

  Thông báo đấu giá Tài sản thi hành án

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá Tài sản thi hành án là Quyền sở hữu ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở của bà Lê Thị Thúy Phượng thuộc tờ bản đồ số 20, thửa đất số 34 tại thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 • Thông báo đấu giá tài sản đảm bảo

  Thông báo đấu giá tài sản đảm bảo

  Công ty Đấu gái hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Văn Duy và bà Nguyễn Thị Nương

 • TB ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

  TB ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá Tài sản thi hành án: Quyền sở hữu ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở của bà Lê Thị Thúy Phượng thuộc tờ bản đồ số 20, thửa đất số 34 tại thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 • TB ĐẤU GIÁ 04 LÔ XE MÔTÔ CỦA CÔNG AN TP QUY NHƠN

  TB ĐẤU GIÁ 04 LÔ XE MÔTÔ CỦA CÔNG AN TP QUY NHƠN

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản gồm 04 lô xe môtô vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ do Công an TP Quy Nhơn quản lý.

 • Thông báo đấu giá tài sản xử lý vi phạm hành chính

  Thông báo đấu giá tài sản xử lý vi phạm hành chính

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính của Cục Quản lý thị trường Bình Định