Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com

Kết quả tìm kiếm

 • Thông báo đấu giá

  Thông báo đấu giá

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản bảo đảm là toàn bộ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Văn Duy và bà Nguyễn Thị Nương.

 • Thông báo đấu giá Tài sản thi hành án

  Thông báo đấu giá Tài sản thi hành án

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá Tài sản thi hành án là Quyền sở hữu ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở của bà Lê Thị Thúy Phượng thuộc tờ bản đồ số 20, thửa đất số 34 tại thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

 • Thông báo đấu giá QSD đất

  Thông báo đấu giá QSD đất

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở còn lại của đợt 2 và đợt 3 năm 2020 thuộc các Khu dân cư tại các xã Ân Đức, Ân Hảo Tây, Ân Thạnh và thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân; Quỹ đất do Ban quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân quản lý

 • Thông báo đấu giá tài sản đảm bảo

  Thông báo đấu giá tài sản đảm bảo

  Công ty Đấu gái hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Văn Duy và bà Nguyễn Thị Nương

 • Thông báo đấu giá

  Thông báo đấu giá

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 và đợt 3 năm 2020 thuộc các Khu dân cư tại các xã Ân Đức, Ân Hảo Tây, Ân Thạnh và thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân; Quỹ đất do Ban quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân quản lý

 • Thông báo đấu giá

  Thông báo đấu giá

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá hàng hóa bị tịch thu do vi phạm hành chính là Cân điện tử Electronic kitchen scale của Cục Quản lý thị trường Bình Định.

 • Thông báo đấu giá

  Thông báo đấu giá

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá lô hàng hóa bị tịch thu do vi phạm hành chính gồm: máy hút sữa, túi xách các loại, dép các loại của Cục Quản lý thị trường Bình Định.

 • Thông báo đấu giá

  Thông báo đấu giá

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá lô hàng hóa bị tịch thu do vi phạm hành chính gồm: xe moto, loa thùng, ample các loại của Cục Quản lý thị trường Bình Định.

 • TB ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

  TB ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá Tài sản thi hành án: Quyền sở hữu ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở của bà Lê Thị Thúy Phượng thuộc tờ bản đồ số 20, thửa đất số 34 tại thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.