Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT ĐỐI VỚI 20 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU ĐÔ THỊ LONG VÂN, PHƯỜNG TRẦN QUANG DIỆU, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4, năm 2022); Quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định quản lý, cụ thể như sau:

  1. Phiên đấu giá thứ 1: Tổ chức vào lúc 9h00 Thứ Năm, ngày 17/11/2022:

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16h30 ngày 14/11/2022 (thứ Hai).

  - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Từ 8h00 đến 16h30 ngày 14/11/2022 (thứ Hai).

  TT

  Ký hiệu lô đất

  Diện tích (m2)

  Tên đường

  Lộ giới (m)

  Đơn giá
  (đồng/m2)

  Giá khởi điểm

  (đồng)

  Tiền đặt trước
  (đồng)

  Bước giá
  (đồng)

  A

  KHU LIỀN KỀ

  1

  LK2-1

  172,50

  Tuyến N6
  Tuyến D3

  50
  15,5

  28.800.000

  4.968.000.000

  830.000.000

  248.000.000

  2

  LK2-40

  143,00

  Tuyến D3
  Tuyến N8

  15,5
  15,5

  28.800.000

  4.118.400.000

  715.000.000

  206.000.000

  3

  LK3-1

  144,50

  Tuyến N8
  Tuyến D3

  15,5
  15,5

  28.800.000

  4.161.600.000

  830.000.000

  208.000.000

  4

  LK3-32

  124,50

  Tuyến N11
  Tuyến D3

  37
  15,5

  28.800.000

  3.585.600.000

  715.000.000

  179.000.000

  5

  LK6-1

  221,50

  Tuyến D4
  Tuyến giao thông nội bộ

  15,5
  15,5

  30.000.000

  6.645.000.000

  1.300.000.000

  332.000.000

  6

  LK6-21

  177,00

  Tuyến D4
  Tuyến N6

  15,5
  50

  30.000.000

  5.310.000.000

  990.000.000

  266.000.000

  7

  LK7-20

  229,00

  Tuyến D4
  Tuyến N8

  15,5
  15,5

  30.000.000

  6.870.000.000

  1.300.000.000

  344.000.000

  8

  LK8-1

  218,50

  Tuyến D4
  Tuyến N8

  15,5
  15,5

  30.000.000

  6.555.000.000

  1.300.000.000

  328.000.000

  9

  LK8-16

  218,50

  Tuyến D4
  Tuyến N11

  15,5
  37

  30.000.000

  6.555.000.000

  1.300.000.000

  328.000.000

  B

  KHU Ở THƯƠNG MẠI

  10

  OTM1-1

  153,00

  Tuyến Long Vân-Long Mỹ
  Tuyến giao thông nội bộ

  42
  15,5

  32.400.000

  4.957.200.000

  990.000.000

  248.000.000

  2. Phiên đấu giá thứ 2: Tổ chức vào lúc 9h00 Thứ Năm, ngày 24/11/2022:

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16h30 ngày 21/11/2022 (thứ Hai).

         - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Từ 8h00 đến 16h30 ngày 21/11/2022 (thứ Hai).

  TT

  Ký hiệu lô đất

  Diện tích (m2)

  Tên đường

  Lộ giới (m)

  Đơn giá
  (đồng/m2)

  Giá khởi điểm

  (đồng)

  Tiền đặt trước

  (đồng)

  Bước giá

  (đồng)

  A

  KHU LIỀN KỀ 

  1

  LK7-1

  279,00

  Tuyến D4
  Tuyến N6

  15,5
  50

  30.000.000

  8.370.000.000

  1.600.000.000

  419.000.000

  B

  KHU Ở THƯƠNG MẠI  

  2

  OTM1-21

  217,50

  Tuyến Long Vân-Long Mỹ
  Tuyến N6

  42
  50

  32.400.000

  7.047.000.000

  1.300.000.000

  352.000.000

  3

  OTM2-1

  229,50

  Tuyến Long Vân-Long Mỹ
  Tuyến N6

  42
  50

  32.400.000

  7.435.800.000

  1.300.000.000

  372.000.000

  4

  OTM2-20

  228,50

  Tuyến Long Vân-Long Mỹ
  Tuyến N8

  42
  15,5

  32.400.000

  7.403.400.000

  1.300.000.000

  370.000.000

  5

  OTM3-1

  217,50

  Tuyến Long Vân-Long Mỹ
  Tuyến N8

  42
  15,5

  32.400.000

  7.047.000.000

  1.300.000.000

  352.000.000

  6

  OTM3-16

  202,00

  Tuyến Long Vân-Long Mỹ
  Tuyến N11

  42
  37

  32.400.000

  6.544.800.000

  1.300.000.000

  327.000.000

  7

  OTM6-1

  362,50

  Tuyến Long Vân-Long Mỹ
  Tuyến N6

  42
  50

  32.400.000

  11.745.000.000

  2.000.000.000

  587.000.000

  8

  OTM6-20

  309,00

  Tuyến Long Vân-Long Mỹ
  Tuyến N8

  42
  15,5

  32.400.000

  10.011.600.000

  2.000.000.000

  501.000.000

  9

  OTM7-1

  312,50

  Tuyến Long Vân-Long Mỹ
  Tuyến N8

  42
  15,5

  32.400.000

  10.125.000.000

  2.000.000.000

  506.000.000

  10

  OTM7-16

  268,00

  Tuyến Long Vân-Long Mỹ
  Tuyến N11

  42
  37

  32.400.000

  8.683.200.000

  1.600.000.000

  434.000.000

  Lưu ý: Tổ chức đấu giá tài sản không được tổ chức cuộc đấu giá vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và trước, sau thời gian liền kề trong phạm vi 05 ngày đối với các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định.

           * Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì nộp hồ sơ đăng ký đấu giá đến 16h30 Thứ 2 và tổ chức đấu giá vào ngày Thứ 5 các tuần tiếp theo liền kề.

  3. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày mở cuộc đấu giá, tại nơi tài sản tọa lạc.

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt không chịu trách nhiệm đối với trường hợp người tham gia đấu giá không xem thực tế tài sản mà vẫn nộp hồ sơ và tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá.

  4. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Mức thu thực hiện theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính.

  Tiền mua hồ sơ đấu giá là khoản thu không hoàn trả cho người tham gia đấu giá, trừ 2 trường hợp sau:

  - Phiên đấu giá không tổ chức được theo thông báo.

  - Lô đất không đủ điều kiện tổ chức đấu giá (trường hợp lô đất đấu giá chỉ có 1 người đăng ký tham gia đấu giá).

  5. Tiền đặt trước:

  - Tiền đặt trước: Nộp riêng theo từng lô đất đấu giá và nộp đúng số tiền đặt trước theo thông báo của Công ty (có danh sách kèm theo Quy chế này).

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp đồng thời cùng với hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, bằng tiền Việt Nam đồng.

  - Nộp vào một trong các tài khoản sau của Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt:

  + Tài khoản số: 0051000445566 tại Vietcombank - Chi nhánh Bình Định.

  + Tài khoản số: 1144686868 tại Vietcombank - Chi nhánh KCN Phú Tài.

  + Tài khoản số: 117002855792 tại Vietinbank - Chi nhánh KCN Phú Tài.

  + Tài khoản số: 77687788 tại ACB – PGD Chợ Khu Sáu, TP Quy Nhơn.

  + Tài khoản số: 55810009937979 tại BIDV – Chi nhánh Quy Nhơn.

  - Nội dung nộp tiền đặt trước: Họ và tên khách hàng nộp tiền đấu giá đất Quy Nhơn.

  Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A nộp tiền đấu giá đất Quy Nhơn.

  6.      Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

  + Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành;

  + Bản photo Giấy CMND hoặc CCCD;

  + Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản gốc nếu nộp trực tiếp tại Ngân hàng hoặc bản chụp nếu nộp bằng hình thức Internet Banking);

  + Phiếu trả giá vòng 1 (vòng trả giá gián tiếp).

  + Tiền mua hồ sơ đấu giá.

  Tất cả 5 loại giấy tờ trên được bỏ vào phong bì bằng chất liệu bảo mật do Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt cấp, dán và ký tên tại mép phong bì đựng hồ sơ.

  Trường hợp nếu hồ sơ không đầy đủ các thành phần nêu trên thì xem như không hợp lệ và bị loại không được tham gia cuộc đấu giá;

  Lưu ý:

  + Chứng từ nộp tiền đặt trước không ghi lô đất đấu giá mà chỉ ghi nội dung “nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đất Quy Nhơn”;  

  + Chứng từ tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá được nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản, có thể nộp riêng cho từng lô đất hoặc cộng nộp chung cho nhiều lô đất tham gia đấu giá;

  + Chứng từ nộp tiền hồ sơ tham gia đấ


  `Download tài liệu

Có thể bạn quan tâm