Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com
 • TB Đấu giá QSD đất của 51 lô đất thuộc khu TĐC Đê Đông - Nhơn Bình và KĐT-TM Bắc sông Hà Thanh.

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 51 lô đất ở tại  Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình và Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn; Quỹ đất do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định quản lý, cụ thể:

  1. Phiên đấu giá thứ 1: Gồm 13 lô, tổ chức vào lúc 8h30 Thứ 5, ngày 16/4/2020.

  Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến 16h00 Thứ 2, ngày 13/4/2020.

  2. Phiên đấu giá thứ 2: Gồm 12 lô, tổ chức vào lúc 8h30 Thứ 5, ngày 23/4/2020.

  Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến 16h00 Thứ 2, ngày 20/4/2020.

  3. Phiên đấu giá thứ 3: Gồm 13 lô, tổ chức vào lúc 8h30 Thứ 5, ngày 07/5/2020.

  Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến 16h00 Thứ 2, ngày 04/5/2020.

  3. 4. Phiên đấu giá thứ 4: Gồm 13 lô, tổ chức vào lúc 8h30 Thứ 5, ngày 14/5/2020.

  Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến 16h00 Thứ 2, ngày 11/5/2020.


  (Chi tiết xem theo file đính kèm)


  `Download tài liệu

Có thể bạn quan tâm