Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com
 • TB ĐẤU GIÁ THANH LÝ PHẾ LIỆU 01 XE ÔTÔ CỦA UBND PHƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT

  THÔNG BÁO

  V/v ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ THU HỒI PHẾ LIỆU  I. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ (gọi tắt bên A).

  UBND PHƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT.

  Địa chỉ: Số 88 Phạm Hùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  II. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (gọi tắt bên B).

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt.

  Địa chỉ: Lô 01 đường Võ Duy Dương, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo tổ chức đấu giá tài sản sau:

  - Tài sản bán đấu gía: 01 xe ô tô tải (có mui) nhãn hiệu VINAXUKI biển kiểm soát 77B-0792.

  - Giá khởi điểm: 11.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu đồng)

  * Tình trạng tài sản: Xe hư hỏng, để lâu không sửu dụng, đồng hồ bị hỏng, không hiển thị số kilomet.

  * Lưu ý: Tài sản thu hồi phế liệu, không được đăng ký sử dụng lại

  2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

  - Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến trước ngày mở cuộc đấu giá.

  - Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại UBND Phường Lý Thường Kiệt, địa chỉ: Số 88 Phạm Hùng, Tp. Quy Nhơn.

  3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

  - Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết đến trước 16h00 ngày 28/02/2022

  - Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt.

  4. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

  Bước giá do bên A quyết định, cụ thể: 350.000 đồng.

  - Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng.

  - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

  5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

  - Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến trước 16h00 ngày 28/02/2022

  - Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Trước 16h00 ngày 28/02/2022

  - Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt – Lô 01 đường Võ Duy Dương, cụm Công nghiệp Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

  Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải đảm bảo các điều kiện sau:

  a)   Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành.

  b)   Phiếu trả giá vòng trả giá gián tiếp.

  c)   Nộp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản photo). Đối với tổ chức còn phải nộp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm đấu giá và chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản photo) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

  d)  Nộp tiền mua hồ sơ đấu giá.

  e) Tiền đặt trước nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản

  - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

  Người đăng ký tham gia đấu giá (khách hàng) nộp một bộ hồ sơ đấu giá quy định tại điều này cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt trước ngày, giờ hết hạn đăng ký tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đăng ký đấu giá.

   Người đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá trong trường hợp không thể tham dự vào ngày diễn ra cuộc đấu giá.

  6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 03/03/2022

  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường Lô 01 đường Võ Duy Dương, Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

  - Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.


  Mọi chi tiết xin liên hệ tại :

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt;

  Địa chỉ: Lô số 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định.

  ĐT: 0256.350.2279 – 0772739 123.
Có thể bạn quan tâm