Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com
 • Thông báo đấu giá tài sản xử lý vi phạm hành chính

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  Tài sản vi phạm hành chính: Các lô tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính. Chi tiết theo Thông báo số 36/TB-ĐGKV ngày 28/8/2020, Thông báo số 37/TB-ĐGKV ngày 28/8/2020, Thông báo số 38/TB-ĐGKV ngày 28/8/2020, Thông báo số 39/TB-ĐGKV ngày 28/8/2020, Thông báo số 40/TB-ĐGKV ngày 28/8/2020, Thông báo số 41/TB-ĐGKV ngày 28/8/2020, Thông báo số 42/TB-ĐGKV ngày 28/8/2020.

  Người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường Bình Định: Số 239 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định.

  Bước giá, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ: Chi tiết theo bảng sau:

  TT

  Tên lô

  Giá khởi điểm

  Bước giá

  Tiền đặt trước

  Tiền mua HS

  1

  Lô 1

  11.160.000

  300.000

  2.000.000

  50.000

  2

  Lô 2

  1.500.000

  50.000

  250.000

  50.000

  3

  Lô 3

  22.375.000

  700.000

  4.000.000

  100.000

  4

  Lô 4

  30.000.000

  1.000.000

  4.900.000

  100.000

  5

  Lô 5

  7.500.000

  300.000

  1.400.000

  50.000

  6

  Lô 6

  16.746.000

  500.000

  3.000.000

  50.000

  7

  Lô 7

  2.822.400

  100.000

  500.000

  50.000

  Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16h00 ngày 08/9/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt

  Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong giờ hành chính đến trước 16h00 ngày 08/9/2020 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt.

  Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14h00 ngày 11/9/2020 tại hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt.

  Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

  Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và khoản tiền đặt trước theo đúng quy định.

  Trách nhiệm của người trúng đấu giá: Phải chịu các khoản chi phí vận chuyển, di dời, tháo dỡ phát sinh ….. (nếu có).

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

  Địa chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định

  ĐT: 0256.350.2279 – 0772 739 123

  Website: www.daugiakieuviet.com.vn
  `Download tài liệu

Có thể bạn quan tâm