Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com
  • PHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤT

    Phụ lục chi tiết các lô đất đính kèm để tổ chức đấu giá.

    (Chi tiết giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, phí mua hồ sơ)


    PHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤTPHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤTPHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤTPHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤTPHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤTPHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤTPHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤTPHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤTPHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤTPHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤTPHỤ LỤC CHI TIẾT ĐẤU GIÁ ĐẤT


    `Download tài liệu

Có thể bạn quan tâm