Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com
 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 100 lô đất ở còn lại tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (đợt 1, năm 2022)

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 100 lô đất ở còn lại tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn (đợt 1, năm 2022); Quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định quản lý, cụ thể như sau:

  1. Phiên đấu giá thứ 1: Tổ chức vào lúc 9h00 Thứ 7, ngày 06/8/2022

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

  + Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16h00 ngày 02/8/2022 (thứ Ba).

  + Tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn: Từ 7h30 đến 16h00 ngày 03/8/2022 (thứ Tư).

  - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn: Từ 7h30 đến 16h00 ngày 03/8/2022 (thứ Tư).

    2. Phiên đấu giá thứ 2: Tổ chức vào lúc 9h00 Thứ 7, ngày 13/8/2022:

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

  + Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16h00 ngày 09/8/2022 (thứ Ba).

  + Tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn: Từ 7h30 đến 16h00 ngày 10/8/2022 (thứ Tư).

  - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn: Từ 7h30 đến 16h00 ngày 10/8/2022 (thứ Tư).

      3.  Phiên đấu giá thứ 3: Tổ chức vào lúc 9h00 Thứ 7, ngày 20/8/2022:

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

  + Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16h00 ngày 16/8/2022 (thứ Ba).

  + Tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn: Từ 7h30 đến 16h00 ngày 17/8/2022 (thứ Tư).

  - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn: Từ 7h30 đến 16h00 ngày 17/8/2022 (thứ Tư)

     4. Phiên đấu giá thứ 4: Tổ chức vào lúc 9h00 Thứ 7, ngày 27/8/2022:

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

  + Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16h00 ngày 23/8/2022 (thứ Ba).

  + Tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn: Từ 7h30 đến 16h00 ngày 24/8/2022 (thứ Tư).

  - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn: Từ 7h30 đến 16h00 ngày 24/8/2022 (thứ Tư).

  5. Phiên đấu giá thứ 5: Tổ chức vào lúc 9h00 Thứ 7, ngày 10/9/2022:

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

  + Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16h00 ngày 06/9/2022 (thứ Ba).

  + Tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn: Từ 7h30 đến 16h00 ngày 07/9/2022 (thứ Tư).

  - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn: Từ 7h30 đến 16h00 ngày 07/9/2022 (thứ Tư).

  * Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì nộp hồ sơ đăng ký đấu giá đến 16h00’ Thứ 4 và tổ chức đấu giá vào ngày Thứ 7 các tuần tiếp theo liền kề.

  6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày mở cuộc đấu giá, tại nơi tài sản tọa lạc.

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt không chịu trách nhiệm đối với trường hợp người tham gia đấu giá không xem thực tế tài sản mà vẫn nộp hồ sơ và tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá.

  7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Mức thu thực hiện theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính.

  Tiền mua hồ sơ đấu giá là khoản thu không hoàn trả cho người tham gia đấu giá, trừ 2 trường hợp sau:

  - Phiên đấu giá không tổ chức được theo thông báo.

  - Lô đất không đủ điều kiện tổ chức đấu giá (trường hợp lô đất đấu giá chỉ có 1 người đăng ký tham gia đấu giá). 

  8. Tiền đặt trước:

  - Tiền đặt trước: Nộp riêng theo từng lô đất đấu giá và nộp đúng số tiền đặt trước theo thông báo của Công ty (có danh sách kèm theo Quy chế này).

  - Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp đồng thời cùng với hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, bằng tiền Việt Nam đồng.

  - Nộp vào một trong các tài khoản sau của Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt:

  + Tài khoản số: 0051000445566 tại Vietcombank - Chi nhánh Bình Định.

  + Tài khoản số: 1144686868. tại Vietcombank - Chi nhánh KCN Phú Tài.

  + Tài khoản số: 117002855792 tại Vietinbank - Chi nhánh KCN Phú Tài.

  + Tài khoản số: 77687788 tại ACB – PGD Chợ Khu Sáu, TP Quy Nhơn.

  + Tài khoản số: 55810009937979 tại BIDV – Chi nhánh Quy Nhơn.

  - Nội dung nộp tiền đặt trước: Họ và tên khách hàng nộp tiền đấu giá đất P. Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.

  Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A nộp tiền đấu giá đất P. Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.

  9.  Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

  + Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành;

   + Bản photo Giấy CMND hoặc CCCD;

  + Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản gốc nếu nộp trực tiếp tại Ngân hàng hoặc bản chụp nếu nộp bằng hình thức Internet Banking);

  + Phiếu trả giá vòng 1 (vòng trả giá gián tiếp).

  + Tiền mua hồ sơ đấu giá.

  Tất cả 5 loại giấy tờ trên được bỏ vào phong bì bằng chất liệu bảo mật do Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt cấp, dán và ký tên tại mép phong bì đựng hồ sơ.

  10. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, đấu giá riêng từng lô đất.

  11. Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

  12. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định; Địa chỉ: 45 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

  13. Điều kiện để các khách hàng tham gia đấu giá được vào địa điểm đăng ký tham gia đấu giá.

  + Phải xuất trình bản chính Giấy tờ tùy thân hoặc Giấy ủy quyền (nếu có);

  + Khuyến khích khách hàng mua hồ sơ và làm tại nhà, gửi nộp hoặc đến nộp trực tiếp vào thùng hồ sơ nhưng phải di chuyển theo sự hướng dẫn của cán bộ Công ty để tránh việc tụ tập đông người vào thời điểm kết thúc nộp hồ sơ đăng ký đấu giá.

  Lưu ý: Người trúng đấu giá trong quá trình sử dụng đất phải tuân thủ các quy định, cụ thể: Bố trí nhà ở liên kế với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo các chỉ tiêu, quy định về quy hoạch - kiến trúc, chỉ giới xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  Khách hàng cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tại:

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

  Địa chỉ: Lô 01 đường Võ Duy Dương, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định.

  Điện thoại: 0256.3502279 – 0772739123

  Website: https://daugiakieuviet.com/; https://dgts.moj.gov.vn/; https://taisancong.vn/;

  https://stc.binhdinh.gov.vn/;https://stnmt.binhdinh.gov.vn/; https://stp.binhdinh.gov.vn/


  `Download tài liệu

Có thể bạn quan tâm