Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

  KIỂU VIỆT

    

  Số:     15/QC-ĐGKV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Quy Nhơn, ngày 26 tháng 10 năm 2018

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  - Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất ở có diện tích 370m2 thuộc thửa đất số 620, tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại thôn Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và tài sản gắn liền trên đất.

  - Giá khởi điểm: 283.000.000 đồng (nộp khoản tiền đặt trước 43.000.000 đồng và tiền tham gia đấu giá 200.000 đồng/hồ sơ).

  - Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã An Nhơn

  - Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17h ngày 16/11/2018 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt

  - Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: từ ngày 15/11/2018 đến 16h ngày 16/11/2018 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt.

  - Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày mở cuộc đấu giá.

  - Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8h30 ngày 19/11/2018 tại hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt.

  - Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tất cả các tổ chức, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá đầy đủ và khoản tiền đặt trước theo đúng quy định.

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

  Địa chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định

  ĐT: 0256.350.2279 – 0772 739 123

  Hoặc người có tài sản: CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ AN NHƠN

  Địa chỉ: Số 175 Quang Trung, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

  Nơi nhận:

  - Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã An Nhơn (lưu HS);

  - Niêm yết công khai tại Công ty, nơi có tài sản bán đấu giá;

  - Lưu: HS, VT.

  GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Ái Trang


Có thể bạn quan tâm