Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com
 • Thông báo về việc đính chính nội dung Thông báo đấu giá QSD đất số 48/TB-ĐGKV

  THÔNG BÁO

  Về việc đính chính nội dung tại Thông báo đấu giá

  Quyền sử dụng đất số 48/TB-ĐGKV

  Thực hiện Hợp đồng số 15/2020/HĐ-ĐGTS ngày 25/9/2020 đã ký giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Định và Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt về việc tư vấn dịch vụ đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở đối với 38 lô đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 4);

  Do có sự sai sót trong nội dung thông báo, nay đính chính nội dung Thông báo đấu giá số 48/TB-ĐGKV của Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt đã ban hành ngày 25/9/2020, cụ thể như sau:

  Các lô đất từ LK6-2 đến LK6-20 có lộ giới 16m.

  Nay đính chính thành:

  Các lô đất từ LK6-2 đến LK6-20 có lộ giới 15,5m.

  Ngoài nội dung trên, Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt không sửa chữa, bổ sung gì thêm. Thông báo này là một phần không thể tách rời của Thông báo số 48/TB-ĐGKV ban hành ngày 25/9/2020.

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan được biết./.


  `Download tài liệu

Có thể bạn quan tâm