Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com
 • Thông báo đấu giá QSD đất

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 47 lô đất ở tại  Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình và Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn; Quỹ đất do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định quản lý, cụ thể:
  1. Phiên đấu giá thứ 1: Gồm 01 lô tại Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh và 15 lô tại Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình, tổ chức vào lúc 8h30 Thứ 5, ngày 30/7/2020.
  Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến 16h00 Thứ 2, ngày 27/7/2020.
  2. Phiên đấu giá thứ 2: Gồm 16 lô tại tại Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình , tổ chức vào lúc 8h30 Thứ 5, ngày 06/8/2020.
  Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến 16h00 Thứ 2, ngày 03/8/2020.
  3. Phiên đấu giá thứ 3: Gồm 15 lô tại tại Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình , tổ chức vào lúc 8h30 Thứ 5, ngày 13/8/2020.
  Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến 16h00 Thứ 2, ngày 10/8/2020.


  `Download tài liệu

Có thể bạn quan tâm