Điện thoại (0256) 350 2279
Email: daugiakieuviet@gmail.com
 • Thông báo đấu giá

                            THÔNG BÁO

  (V/v đấu giá tài sản thanh lý)

  I. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ (gọi tắt bên A).

  Hội Nông dân Tỉnh

  Địa chỉ: Số 241 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  II. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (gọi tắt bên B).

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt.

  Địa chỉ: Lô 01 đường Võ Duy Dương, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo tổ chức đấu giá tài sản sau:

  1.     Tài sản đấu giá:

  Xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại: LANCER, biển số: 77B-1132.

  Loại phương tiện: Ô tô con, số máy: 4G92-PB2379

  Số khung: RLA00CK4A-31000002;

  Năm sản xuất: 2003, năm đưa vào sử dụng: 2003, nước sản xuất: Việt Nam.

  2. Giá khởi điểm của tài sản: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng)

  3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

  - Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến trước ngày mở cuộc đấu giá.

  - Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại Hội nông dân tỉnh; địa chỉ: số 241 Lê Hồng Phong. TP Quy Nhơn, Bình Định.

  4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

  - Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết đến trước 16h ngày 23/9/2019.

  - Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt.


  5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

  - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo quy định tại thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017. Cụ thể: 200.000 đồng/hồ sơ.

  - Bước giá: 4.500.000 đồng (tương đương 4,1% trên giá khởi điểm)

  - Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (tương đương 18,18% trên giá khởi điểm)

  - Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản riêng của công ty trước 16h00 ngày 23/9/2019:

  Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt

  ü  Tài khoản số: 0051000445566 tại Vietcombank - Chi nhánh Bình Định

  ü  Tài khoản số: 77687788 tại ACB – PGD Chợ Khu Sáu, TP Quy Nhơn.

  ü  Tài khoản số: 402044134800001 tại Nam Á - TP Quy Nhơn, Bình Định

  6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

  - Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến trước 16h ngày 23/9/2019.

  - Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Trước 16h00 ngày 23/9/2019

  - Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt – Lô 01 đường Võ Duy Dương, cụm Công nghiệp Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

  Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải đảm bảo các điều kiện sau:

  a) Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành.

  b) Giấy CMND (bản sao); nếu là tổ chức thì cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng), giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

  c) Bản photocopy phiếu nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tài sản đấu giá theo quy định.

  - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

  Người đăng ký tham gia đấu giá (khách hàng) nộp một bộ hồ sơ đấu giá quy định trên cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Kiểu Việt trước ngày, giờ hết hạn đăng ký tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đăng ký đấu giá.

   Người đăng ký tham gia đấu giá bắt buộc phải có giấy giới thiệu xác nhận từ doanh nghiệp trong trường hợp đăng ký cho Doanh nghiệp tham gia đấu giá tài sản.

  7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/9/2019.

  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt địa chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

  8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

  - Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

  - Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.

  Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt; địa chỉ: Lô số 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 0256.350.2279 – 0772739 123.


  Nơi nhận:                                            

  - Hội Nông dân tỉnh (lưu HS);

  - Niêm yết công khai tại Công ty; Nơi có tài sản BĐG;     

  - Lưu: HS, VT.

  GIÁM ĐỐC

  (đã ký)

  Nguyễn Ái Trang


Có thể bạn quan tâm